AAEP Home Page Contacto
Home Page AAEP
   
  Página anterior
   
Titulo
 
 
Factors associated to poverty mobility in Greater Buenos Aires
Autor
 
 
Beccaria, Luis
Maurizio, Roxana
Comentarios
 
 
Ana Guillermina Fernández DNCN, Ministerio de Economía-CESyP, UTDT Comentario
Laura Golovanesky UNCu Comentario